Iisalmen Vesi liikelaitos

Vesilaitos on perustettu vuonna 1932 ja se on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 1998 saakka sekä kuntalain 15.5.2007 § 10a mukaisena kunnallisena liikelaitoksena nimellä Iisalmen Vesi 1.1.2009 alkaen. Iisalmen Veden johtokuntana toimii Iisalmen tekninen lautakunta.

Iisalmen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta toiminta-alueellaan. Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Iisalmen kaupungin jätevesien lisäksi Vieremän ja Sonkajärven jätevedet. Lisäksi Iisalmen Vesi tarjoaa vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella vesiyhtiöille ja yksittäisille kiinteistöille Iisalmen kaupungin alueella.  Veden tuotannosta alueellisesti vastaa Ylä-Savon Vesi Oy.  

         Iisalmen Veden organisaatio

Iisves_organisaatio.png