Keskeiset tunnusluvut

Vesilaitoksella oli 2017 vuoden lopussa jakeluverkostoa seuraavasti:
- omaa vesijohtoverkostoa… … … … … … … … … … … … … … … …292 km
- jakelukäytössä olevaa Ylä-Savon Vesi Oy:n verkostoa… … … …71 km
- jakelukäytössä olevia vesiosuuskuntien
    ja yhtiöiden verkostoa… … ...........................................n. 250 km 
- jätevesiviemäriverkostoa… … … … … … … … … … … … … … … … 170 km
- jätevedenpumppaamoita … … … … … … … … … … … … … … … … 64 kpl
- vesijohtoverkoston virtausmittauskaivoja … … … … … … … … …  7 kpl


Vesijohtoverkostoon liittyjät / km vuosina 2006–2017

Vuosi           Liittyjät / kpl.      Verkoston          Liittyjät kpl. /

                                                 pituus / km       Verkosto km

2006              4 620                   313#                   14,76

2007              4 690                   314#                   14,94

2008              4 671                   314#                   15,16

2009              4 708                   315#                   14,95

2010              4 763                   297#                   15,07

2011              4 753                   299#                   15,07

2012              4 652                   307#                   15,15

2013              4 622                   329#                   14,05

2014              4 589                   343#                   13,38

2015              4 650                   352#                   13,21

2016              4 670                   361#                   12,94     

2017              4 693                   363#                   12,93

 

* Verkostoon liittyjiksi on laskettu myös tarkkailumittarit

 # Verkoston pituudessa on huomioitu Ylä-Savon Vesi Oy:lle luovutetut 71 km