Seudullinen vesihuoltoyhteistyö

Iisalmen Vesi (Iisalmen vesilaitos) on harrastanut kiinteää yhteistyötä ympäristökuntien vesilaitosten kanssa 1990-luvulta alkaen. Yhteistyön seurauksena Vieremän kunnan jätevedet on vuodesta 1994 ja Sonkajärven kunnan vuodesta 2003 alkaen johdettu Iisalmen jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi.

Ylä-Savon Vesi Oy
Yhteisen vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen koko Ylä-Savon alueelle vuonna 1998 johti viiden kunnan - Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän - vesilaitosten yhteisen tukkuvesiyhtiön Ylä-Savon Vesi Oy:n perustamiseen vuonna 2004.

Seudullinen yhteistyö
Vuonna 2004 laadittiin myös ensimmäinen Ylä-Savon jätevesien yhteiskäsittelyn esiselvitys, mutta se ei johtanut siinä vaiheessa konkreettisiin jatkotoimiin. Esiselvitys päivitettiin 2009 ja sen seurauksena yhteistyön tiivistämistä on jatkettu Ylä-Savon alueella. Uuden selvityksen laatiminen vesihuollon yhteistoiminnan tiivistämisestä on mahdollisesti käynnistymässä vuoden 2018 aikana.