Palvelut

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen toiminta:

- puhtaan ja hyvälaatuisen talousveden toimittaminen
- jäteveden puhdistaminen kustannustehokkaasti lupaehtojen vaatimalle tasolle
- toiminnan kehittäminen ja työntekijöiden jatkuva kouluttaminen
- asiakaskunnan erilaisten tarpeiden huomioiminen
- Ylä-Savon alueellisen yhteistyön kehittäminen
- laatutason nostaminen ja laatuvaatimukset yhteistyökumppaneille
- ympäristövastuullisuus