Jäteveden puhdistus

Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo puhdistaa Iisalmen kaupungin, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella olevien kuluttajien jätevedet Itä-Suomen Ympäristölupaviraston vuonna 2009 antaman ympäristölupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus on käynnistynyt kesällä 2017. Saneerauksen tarkoituksena on uusia vanhentunutta tekniikkaa ja rakentaa uusia osastoja vastaamaan kasvanutta kuormitusta. Saneeraus valmistuu vuonna 2019. 

Vastaanotettu jätevesimäärä vuonna 2017 oli n. 1 899 000 m³. Viemäriverkostoon liittyneitä kiinteistöjä on noin 3 438 kpl.

 DJI_0250_d.jpg


Puhdistusprosessin toimintaperiaate

Puhdistamon on ns. matalakuormitteinen aktiivilietelaitos, jossa
orgaaninen aine, typpi ja pääosa fosforista poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa.

Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset:

BOD7 ATU pitoisuus alle 10 mg O2/l.......käsittelyteho yli 95 %
CODCR pitoisuus alle 125 mg/l...............käsittelyteho yli 75 %
Kiintoaine pitoisuus alle 35 mg/l.............käsittelyteho yli 90 %
Kokonaisfosfori pitoisuus alle 0,4 mg/l....käsittelyteho yli 95 %
Kokonaistyppi......................................käsittelyteho yli 70 %

Hyvä tietää

Viemäriin kuuluvaa likavettä ovat 
- wc:n huuhteluvesi
- peseytymisessä käytetty vesi
- astian- ja pyykinpesuvedet ja muut pesuvedet


Viemäri ja WC eivät ole roska-astia,
sinne ei saa laittaa
• sanomalehtiä ja käsipaperipyyhkeitä
• vaatteita
• vaippoja ja vanupuikkoja
• ruoantähteitä
• kissanhiekkaa

Ei myöskään ongelmajätteitä, kuten
• bensiiniä ja liuottimia
• jäähdytysnesteitä
• maalia ja muita. pintakäsittelyaineita
• lääkkeitä tai myrkyllisiä aineita
• desinfiointiaineita

Viemäriin eivät kuulu sade-, salaoja- tai sulamisvedet.