Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

 

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä. Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Iisalmen Vesi vastaa toiminta-alueellaan verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Verkostorakentamista rahoitetaan uusilta liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla.

Omistajan vaihdos
Liittymissopimukset ovat siirtokelpoisia, mikä tarkoittaa että kiinteistön omistajavaihdostapauksissa ei liittymismaksua peritä uudelleen, mutta sopimus omistajanvaihdoksesta on kuitenkin tehtävä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:
• Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema
• Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään
• Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku (toimii ensimmäisen laskun laskutusperusteena) 

Ilmoituksen voi tehdä suoraan toimistosihteerille puh. 040 830 2667

Liittyminen verkostoon vesiosuuskuntien toiminta-alueilla
Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla verkostojen rakentamisesta ovat vastanneet vesiosuuskunnat. Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla liittymissopimus tehdään vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä. Liittymismaksun suuruus perustuu yleensä kunkin osuuskunnan toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Niiden osuuskuntien liittyjien, joilla kulutuslaskutuksen suorittaa Iisalmen Vesi, on liittymissopimuksen lisäksi tehtävä vesihuoltopalvelujen käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Vesihuoltolaitokseksi määritellään laitos, joka toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m³/vrk tai jonka vaikutuspiirissä on yli 50 ihmistä ja se palvelee useampaa kuin yhtä kiinteistöä.

Haja-asutusalueiden runkolinjoihin on liitetty myös useita kymmeniä muutaman liittyjäkiinteistöjen yhteisiä yhteisvesijohtoja. Mikäli liittymispaikka on näiden yhteisvesijohtojen alueella liittymätilanteessa on otettava yhteys ko. yhteisvesijohdon toimitsijaan. Lisäksi on tehtävä vesihuoltopalveluiden käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Oheisessa liitekartassa merkittynä vesiyhtiöt ja yhteisvesijohdot. Liitteenä myös vesiyhtiöiden ja -osuuskuntien yhteystiedot.