Ohjeita vesi- ja viemäriverkostoon liittyjälleHakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen
Täytä ja allekirjoita "Hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen" (Kaupunkiliiton lomake e 6550 08.01) ja liitä se rakennuslupahakemukseen. Hakemuskaavakkeita saa Iisalmen Veden toimistolta ja rakennusvalvontatoimistosta tai voit täyttää ja tulostaa oheisen sähköisen hakemuslomakkeen. Hakemuksen voi tehdä myös liittymissopimuksen laadinnan yhteydessä. Hakemus ja sen osana oleva liittymälausunto on uuden liittymispaikan vedentoimitussopimuksen välttämätön osa ja se on molempien sopijapuolten allekirjoitettava.

Lomakkeet
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen
Hakemus Sprinklerlaitteiston liittämisestä


Hakemuksen liitteet
Tilaa kartta- ja paikkatietopalveluiden karttatilauksista tonttikartta liittymislausunnon ja/tai rakennusluvan liitteeksi. Omakotiliittyjillä jos liittymälausunto tehdään liittymissopimuksen laadinnan yhteydessä Iisalmen Veden toimistolla, ei tonttikarttaa tarvitse erikseen tilata.

Toimita kiinteistön vesi- ja viemärijohtotöistä vastaavan kvv- työnjohtajan hakemus lupahakemuksen liitteenä rakennusluvanvaraisissa töissä rakennusvalvontatoimistoon sekä muissa töissä Iisalmen Veden toimistoon. Kvv- töiden vastaavan työnjohtajan on oltava hyväksytty ennen työsuoritusta ja se on mm. edellytys tonttijohtotöille.

Teetä kiinteistösi lvi-suunnitelmat ja liitä ne rakennuslupahakemukseen tai toimita ne rakennusvalvontaan.

Muuta huomioitavaa
Huomioi jo suunnittelussa vesimittarin tarvitsema asennus- ja huoltotila. Tilantarpeesta on saatavissa erillinen ohje Iisalmen Vedeltä.

Suunnitelmien toimittamiseen liittyen käy Iisalmen Veden toimistolla, jossa laaditaan liittymissopimus allekirjoituksineen. Mikäli joudut suorittamaan tonttijohtotöihin liittyviä kaivauksia kadulla tai muulla yleisellä alueella, hae myös Iisalmen kaupungin kunnallistekniikasta "Kaivulupa katualueella".

Kaivulupahakemuksen voit palauttaa Iisalmen kaupungin kunnossapitomestari Pertti Kouvalaiselle puh. 040 889 015.

Sovi tonttijohtotyön ajankohdasta Iisalmen Veden kanssa (verkostopäällikkö Seppo Keskinen puh. 040 588 9039).

Kysy kaapelit (sähkö-, puhelin-) ja johdot sekä hanki riittävät varoitusmerkit kaivaustyön ajaksi.


Tonttitöiden suoritus ja tarkastuttaminen

- mittausvastuu liittyjällä, kuten korkeudet, talon ja vesimittarin paikat
  jne.
- kaikista maanrakennus- ja eristystöistä katu- ja tonttialueella vastaa 
  rakentaja.
- vesijohdon putkiasennustyön tarvikehankintoineen vesimittari mukaan 
  lukien suorittaa Iisalmen Vesi rakentajan lukuun.
- tonttiviemärin hankkii ja asentaa rakentajan valitsema LVI-urakoitsija
  lukuunottamatta mahdollista suoraa liitosta katuviemäriputkeen (putki /
  putki), jonka tekee rakentajan lukuun Iisalmen Vesi.
- tonttiviemäreiden kaivoratkaisuna suosittelemme käytettäväksi
  vesitiiviitä muovivalmisteisia tarkastuskaivoja ja -putkia.
- tonttijohdot on aina tarkastutettava Iisalmen Veden tarkastajalla ennen
  peittämistyötä.


Muista mahdollisista LVI-tarkastuksista vastaa Iisalmen kaupungin rakennusvalvontatoimisto.