Talousveden laatu


Iisalmen Veden toimittama puhdas vesi on laatuvaatimuksiltaan erittäin hyvälaatuista talousvesiasetuksen täyttävää pohjavettä

Talousveden laadusta ja valvonnasta määrätään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 461/2000, joka astui voimaan 26.5.2000. Asetus perustuu Euroopan Unionin neuvoston antamaan direktiiviin (98/83/EY) ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Iisalmen Veden toiminta-alueella veden laatu täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Usein veden laatu muuttuu seisoessaan kiinteistön putkissa. Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus kiinteistön putkissa on suurinta. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa jonkin aikaa.

Iisalmen Veden toimittama vesi on laadultaan ns. pehmeää, eikä veden pehmentämistä kemikaaleilla esim. astianpesukoneissa tarvitse suorittaa. Vesijohdosta voi joskus irrota saostumia esim. rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, joka näkyy veden harmautena. Jos harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.