Talousveden laatu


Iisalmen Veden toimittama puhdas vesi on laatuvaatimuksiltaan erittäin hyvälaatuista talousvesiasetuksen (461/2000) ja EU:n direktiivin (98/83/EY)laatuvaatimukset täyttävää pohjavettä.

Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus verkostossa ja kiinteistön putkissa on suurinta. Veden laatu muuttuu sen seisoessa putkistossa. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa hetken aikaa ennen käyttöä.

Iisalmen Veden toimittama vesi on laadultaan ns. pehmeää, eikä veden pehmentämistä kemikaaleilla esim. astianpesukoneissa tarvitse suorittaa. Vesijohdosta voi joskus irrota saostumia esim. rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se on kirkasta. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, joka näkyy veden harmautena. Jos harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.