Suunnittelu ja rakennuttaminen

Iisalmen Vesi on aktiivisesti mukana Iisalmen kaupungin ja alueellisen vesihuollon suunnitteluprosesseissa.

Varsinaisen verkosto- ja laitossuunnittelun olemme hankkineet ostopalveluina joko Iisalmen Teknisen keskuksen kunnallistekniseltä suunnitteluosastolta tai ulkopuolisilta suunnittelutoimistoilta.

Aluerakentamiskohteet mm. uudet asemakaava-alueet toteutetaan pääosin yhteistyössä Iisalmen teknisen keskuksen kaupunkirakenneosaston kanssa.

Omat verkostorakentamisen uudisrakennus ja saneeraus kohteet toteutetaan pääosin omana työnä asennustöiden osalta.
Maanrakennustyöt on tilattu kilpailutuksen perusteella ulkopuolisilta palvelutuottajilta.

Laitossuunnittelu- ja rakennushankkeet on toteutettu pääosin ulkopuolisten suunnittelu- ja rakennuspalvelutuottajien toimesta.