Varallaolotoiminta

Luotettavan toimitus- ja jakeluvarmuuden saavuttamiseksi vesilaitoksella on ympärivuorokautisesti toimiva varallaolojärjestelmä. Vesilaitoksen omien hälytys- ja valvontatoimien lisäksi varallaolojärjestelmän vastuulla on Iisalmen kaupungin kaupunkirakenteen, tilapalvelun ja vapaa-aikapalvelukeskuksen huolto ja hälytyskohteet. Kaupungin ulkopuolisista organisaatioista järjestelmään kuuluu Ylä-Savon Vesi Oy ja Kiinteistö Oy Lumakeskus Majakka.