Verkostot

Iisalmen Veden vesi-, jäte- ja hulevesiverkostot ulottuvat kattavasti koko vesilaitoksen toiminta-alueelle, joka käsittää asemakaava-alueen ja eräitä muita alueita keskustan lähituntumassa. Liikelaitoksella on lisäksi runsaasti vedenjakeluverkostoa toiminta-alueen ulkopuolella, joka käsittää pääosin koko kaupungin muun asumistarkoitukseen tarkoitetun alueen.

Jakelua tapahtuu oman ja Ylä-Savon Vesi Oy:n omistamien verkostojen lisäksi kymmenien vesiosuuskuntien ja yhtiöiden, jotka ovat luovuttaneet verkostonsa vesilaitoksen jakelukäyttöön, verkostojen kautta. Vuonna 2009 yli 90 % kaupungin alueella olevista ympärivuotisista asumuksista oli julkisen vedenjakelun piirissä.