Ympäristö

Ympäristöpolitiikan päätavoitteet ovat seuraavat:

 • Toiminnan tavoitteet ovat Iisalmen kaupungin sekä Ylä-Savon seutukunnan yleisiä ympäristötavoitteita ja ohjelmia tukevia sekä niissä mainittuja linjauksia noudattavia.
 • Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteita ja päämääriä arvioidaan vuosittain.
 • Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lupapäätöksiä, lainsäädäntöä soveltamisohjeineen sekä toiminnan muita määräyksiä ja ohjeistuksia.
 • Ympäristöasioissa teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Kannamme oman vastuumme maa- ja vesialueitten hoidosta sovitussa laajuudessa.
 • Perehdytämme henkilökuntamme tuntemaan ympäristöpolitiikat ja yleensä toimintaohjeistuksen tavoitteet ja vaateet.
 • Tunnistamme toiminnassamme mahdolliset ympäristöriskit ja varaudumme poikkeustilanteisiin valmiussuunnitelman avulla.
 • Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on tärkeä osa toimintaamme sekä tuotteiden laatua. Kehittämällä jatkuvasti toimintaamme sekä asettamalla uusia tavoitteita vuosittain varmistamme, että tapamme toimia on myöskin ympäristön kannalta mahdollisimman tehokasta ja pilaantumista ehkäisevää.
 • Vähennämme myöskin määrätietoisesti ympäristöhaittoja kehittämällä tuotantoprosesseja ja arvioimalla jatkuvasti myöskin hankintojen vaikutuksia.
 • Arvioimme toimittajien, urakoitsijoiden sekä muiden sopimuskumppaneiden ympäristökäytäntöjä ja -toimia. Valintatilanteessa otamme huomioon ympäristövalveutuneisuuden sekä tuotteiden laadun.
 • Kirjaamme jatkuvasti ylös hankitut tuotteet sekä laitokselta ulos toimitettavien aineiden ja päästöjen laatua. Tavoitteita ovat energian säästö sekä jätteiden hyötykäyttö.
 • Tiedotamme toiminnastamme viranomaisille, liittyjille, henkilöstölle sekä muille sidosryhmille asiakastiedotteilla, laitosesitteillä sekä vuosittain julkaistavan toimintakertomuksen ympäristötoimintaa kuvaavalla arviointitekstillä.